Gwarancja

REGULAMIN GWARANCJI NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE W CENTRUM DENTYSTYCZNO-LEKARSKIM PROMEDICA JOANNA MARKIEWICZ

 

(na podstawie: Karty Praw i Obowiązków Pacjenta obowiązujący w Centrum Dentystyczno-Lekarskim Promedica Joanna Markiewicz. Pełna wersja dokumentu dostępna w Recepcji)

 

Udzielamy gwarancji na następujące usługi stomatologiczne w

Centrum Dentystyczno-Lekarskim Promedica J. Markiewicz:

 

 • 24 miesiące na wypełnienia w zębach stałych,*jeżeli pacjent przestrzega regularnych wizyt kontrolnych co 6 miesięcy,

 • 6 miesięcy w zębach mlecznych,

 • 12 miesięcy na leczenie endodontyczne (kanałowe),* o otrzymaniu gwarancji każdorazowo decyduje lekarz przeprowadzający leczenie, w związku z nieprzewidywalnym procesem gojenia tkanek okołowierzchołkowych,

 • 12 miesięcy na leczenie protetyczne,* jeżeli brakuje protezy dolnej/górnej lub pojedynczych zębów gwarancja wynosi 3-6 miesiecy,

 • 12 miesięcy na zabiegi implantologiczne,* jeżeli pacjent regularnie przestrzega wizyt kontrolnych i higienizacyjnych co 6 miesięcy,

 

Gwarancja nie obejmuje:

 

 • leczenia chirurgicznego,

 • leczenia ortodontycznego,

 • stanów zapalnych zębodołu po usunięciu zęba,

 • powtórnego leczenia kanałowego (endodontycznego) lub leczenia rozpoczętego w innym gabinecie,

 • złamania koron zębów powstałymi pomiędzy wizytami trwającego leczenia kanałowego (endodontycznego),

 • prac protetycznych wykonanych tymczasowo (do czasu oddania właściwej, stałej pracy protetycznej)

 • leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzenia pracy protetycznej*w takim przypadku gwarancją objęte jest jedynie wypełnienie,

 • szyn wybielających,

 • szyn relaksacyjnych,

 • prac wykonanych na wyraźne życzenie pacjenta (potwierdzone pisemnie) przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o braku gwarancji lub jej ograniczeniu,

 

Gwarancja może być ograniczona lub przestać obowiązywać w przypadku:

 

 • nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej,

 • nie przestrzegania zleconych przez lekarza wizyt kontrolnych,

 • nie przestrzegania zleconych przez lekarza wizyt odbioru prac protetycznych,*(odbiór musi nastąpić w ciągu 2 tygodni od momentu wykonania pracy przez laboratorium protetyczne)

 • nie przestrzegania zleceń lekarza co do stosowania szyn relaksacyjnych i prac protetycznych,

 • nie wykonanie zleconego kontrolnego rtg po leczeniu kanałowym (endodontycznym),

 • mechanicznej ingerencji innego lekarza, technika lub Pacjenta w stan pracy protetycznej,

 • nie uzupełnienie zaleconych przez lekarza braków zębowych, które mogą spowodowa przeciążenie strefy wykonanego uzupełnienia protetycznego,

 • urazu spowodowanego nieszczęsliwym wypadkiem,

 • zmian w przyzębiu i naturalnego zaniku kości,

 • współistnienia schorzenia mogącego mieć wpływ na kondycję narządu żucia

  *(cukrzyca, osteoporoza, padaczka, chemoterapia, radioterapia),