Geriatra

dr n. med. Edyta Fatyga

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SPECJALISTA GERIATRII

Zakres usług:
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób u osób po 60 roku życia. Diagnostyka i leczenie zaburzeń pamięci oraz zespołów otępiennych (choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, otępienie w przebiegu choroby Parkinsona). Leczenie depresji wieku podeszłego. Ocena i modyfikacja farmakoterapii osób starszych (modyfikacje dawek, ograniczenie przyjmowanych leków, interakcje lekowe, objawy uboczne). Kompleksowa ocena geriatryczna z oceną stanu zdrowia, stanu funkcjonalnego, zdolności poznawczych i potrzeb psychosocjalnych osób w wieku podeszłym.


Godziny przyjęć:
Piątek 15:30-18:00


Informacja i rezerwacja wizyt:
Tel: 693-732-555

     (32) 297-19-91